Chương trình đào tạo

Thời khóa biểu và kế hoạch học

Lịch khai giảng

Học ở e-University tại Đại học Duy Tân học viên có được những gì?

Được học với Giảng viên giàu kinh nghiệm

Được thực hành trong thế giới ảo 3D

Được tương tác trực tiếp với giảng viên qua Video Conference

Được cấp bằng Cử nhân Đại học

Được học lên tiếp các chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ

Được xếp bậc lương cử nhân tại cơ quan

Có thể học mọi lúc mọi nơi

Bài giảng trực quan, dễ hiểu

Tập trung thi và trả bài trực tiếp qua hệ thống Eleaning

Sinh viên nói gì về e-University?

Đăng ký chuyển điểm
Học viên có thể đăng ký chuyển đổi điểm học phần hoặc từ các chứng chỉ liên quan

Tin tức - Sự kiện

Đội ngũ giảng viên