Nguyễn  Thị   Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ

Phone: 0905.233.992

Mô tả

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẠNH     Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 13/08/1976    Nơi sinh: Đà nẵng
Quê quán: Xã Đại Đồng – Huyện Đại Lộc – Tỉnh Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sĩ, Năm tốt nghiệp: 2021.
Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên; Năm bổ nhiệm: 2003
Địa chỉ liên lạc: P201 - 254 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê. Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 02363.650403 (129) ; 
E-mail: hanhtc76@gmail.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học: 
- Hệ đào tạo: Chính quy   
- Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế - Thành phố Đà nẵng
- Ngành học: Tài chính – Tín dụng
- Năm tốt nghiệp: 1999
2. Sau đại học:
a. Thạc sỹ:
- Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh.
- Nơi đào tạo: Đại học Đà Nẵng.
- Năm tốt nghiệp: 2005
b. Nghiên cứu sinh: 
- Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng.
- Nơi đào tạo: Học viện Tài chính – Hà Nội
- Thời gian đào tạo: 2017-2020.

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Từ tháng 9/1999- 9/2001:  Giảng viên Khoa Kinh tế - Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Đức Minh.

Từ tháng 9/2001 đến nay: Giảng viên; Trưởng Bộ môn; Tổ trưởng Tổ nghiên cứu Kinh tế; Phó Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh Khoa Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng  

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1.    Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và tham gia

1    Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT VN-CN N    2004-2005    Trường    Chủ nhiệm
2    Vấn đề chyển giá ở Việt Nam    2014-2015    Trường    Thành viên
3    Mô hình gắn kết giữa đại học với doanh nghiệp trong đào tạo đại học khu vực miền Trung VN    2016-2018    Bộ    Thư ký đề tài

2.    Các công trình khoa học đã công bố: 

1    Cấu trúc tài chính của doanh nghiệp may mặc tại ĐN: Các nhân tố ảnh hưởng và khuyến nghị    2016    Tạp chí Tài chính
2    Research on the Factors Impact on the Cohesion in Higher Education Training between Universities and Enterprises: Case Study in Danang.    2018    Tạp chí Khoa học - ĐHQG Hà Nội
3    Mô hình gắn kết giữa trường đại học với Doanh nghiệp trong đào tạo đại học tại khu vực Miền Trung – Việt Nam    2018    Nhà xuất bản Đà Nẵng
4    Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng tham gia sự kiện. Nghiên cứu trường hợp khách hàng dự sự kiện lễ hội pháo hoa QT tại Đà nẵng    2019    Nhà xuất bản Đà Nẵng
5    Phát triển tài chính vi mô tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung    2020    Tạp chí Tài chính
6    Phát triển hoạt động tài chính vi mô đối với giảm nghèo tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung,     2020    Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán

V. KHEN THƯỞNG
1.    Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2008-2009.
2.    Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2009-2010.
3.    Giấy khen của Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu trường ĐH Duy Tân về việc hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2009-2010.
4.    Giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Duy Tân về đoàn viên công đoàn xuất sắc tiêu biểu năm học 2007-2008,2008-2009, 2009-2010, 2010-2011

Sơ yếu lý lịch