ThS. Phạm Thị Thúy

24/03/2024

Cố vấn học tập liên quan đến các vấn đề như: Điểm số, đơn chuyển điểm, thủ tục chuyển điểm, tiếp nhận các văn bằng và rà soát kiểm tra đối chiếu.
Mobile: 0905.345.136

Đọc thêm

ThS. Phạm Văn Thành

24/03/2023

Cố vấn học tập các vấn đề: Thời khóa biểu, lịch thi, thủ tục đăng kí thi lại, thi ghép...
Mobile:0934.800287

Đọc thêm

ThS. Đỗ Thị Ngát

24/03/2023

Cố vấn về các vấn đề như: Nộp hồ sơ, lệ phí, hướng dẫn nộp hồ sơ, bổ sung hồ sơ, các thủ tục hành chính.
Mobile: 098.312.3717

Đọc thêm