Nguyễn  Quang  Ánh

Nguyễn Quang Ánh

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Phone: 0983.954.945

Mô tả

Vị trí Làm việc: Giảng Viên (-- Khoa CNTT)

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng Viên (-- Khoa CNTT)

Sơ yếu lý lịch