Mai   Thị Hồng  Nhung

Mai Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Phone: +84.913545822

Mô tả

Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Marketing trường Kinh Tế - Đại học Duy Tân

Sơ yếu lý lịch