Lê  Phúc Minh  Chuyên

Lê Phúc Minh Chuyên

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm/Học vị: Nghiên cứu sinh

Phone: 0935.064.069

Mô tả

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: LÊ PHÚC MINH CHUYÊN     Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 1979    Nơi sinh: Đà nẵng
Quê quán: Hòa Phước – Hòa Vang – Tp.Đà Nẵng
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ, Năm tốt nghiệp: 2006.
Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên; Năm bổ nhiệm: 2004
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng

Sơ yếu lý lịch

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học: 
- Hệ đào tạo: Chính quy   
- Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế - Thành phố Đà nẵng
- Ngành học: Tài chính – Tín dụng
- Năm tốt nghiệp: 2001
2. Sau đại học:
a. Thạc sỹ:
- Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh.
- Nơi đào tạo: Đại học Đà Nẵng.
- Năm tốt nghiệp: 2006
b. Nghiên cứu sinh: 
- Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
- Nơi đào tạo: ĐH Duy Tân
- Thời gian đào tạo: 2018 - 2022

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Từ tháng 10/2002 đến nay: Giảng viên; Trưởng Bộ môn Khoa Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1.    Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và tham gia
1.    Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn học ngành Ngân hàng của sinh viên trường Đại học Duy Tân    2018    Trường    Chủ nhiệm
2.    Phát triển hoạt động kinh doanh phái sinh tiền tệ tại các NHTM trên địa bàn thành phố Đà Nẵng    2016    Trường    Chủ nhiệm

2.    Các công trình khoa học đã công bố
1    Ứng dụng biểu đồ xương cá (fishbone diagram) trong quản trị rủi ro tài chính của doanh nghiệp, 1st International Conference on Econometrics and Statistical Methods - Applications in Economics and Finance, HCMC, 22/1, 2019    2019    Hội thảo Quốc tế
2    Phát triển hoạt động kinh doanh phái sinh tiền tệ tại các NHTM trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Hội nghị NCKH GV, ĐH Duy Tân, 20/1, 2017    2017    Hội thảo cấp trường
3    Đổi mới phương pháp giảng dạy môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại theo học chế tín chỉ, HN Đổi mới PPGD, ĐH Duy Tân, 6/11, 2016    2016    Hội thảo cấp trường
4    Đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng máy ATM tại Ngân hàng TMCP Đông Á, chi nhánh Đà Nẵng, Kinh tế và Dự báo, số 21, tháng 7, 2018    2018    Tạp chí Kinh tế và dự báo
5    Biện pháp tạo động lực cho nhân viên tại công ty cổ phần viễn thông FPT Đà Nẵng, Tài chính, số 705, 123-126, kỳ 2 tháng 5, 2019    2019    Tạp chí Tài chính
6    Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay tiêu dùng của khách hàng: Nghiên cứu tại Agribank chi nhánh TP.Đà Nẵng, Tài chính, Kỳ 2-tháng 6/2020 (731), 2020    2020    Tạp chí Tài chính
7    Phân tích và dự báo tài chính doanh nghiệp bằng các phương pháp thống kê cơ bản, Tài Chính, Kỳ 1-Tháng 3/2021 (748), 2021    2021    Tạp chí Tài chính
8    Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn học ngành ngân hàng của sinh viên trường Đại học Duy Tân, Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, Số cuối tháng 6-2021, 2021    2021    Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
9    Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về việc sử dụng dịch vụ Internet Banking ở ngân hàng Agribank tại Đà Nẵng, QĐ 2585 (09/09/2016), 2016    2016    Hướng dẫn SV NCKH
10    Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay tiêu dùng của khách hàng tại Ngân hàng NN&PTNT - CN Đà Nẵng, QĐ 1953 (04/07/2017), 2017    2017    Hướng dẫn SV NCKH
11    Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ E-Banking tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Đà Nẵng, QĐ 1953 (04/07/2017), 2017    2017    Hướng dẫn SV NCKH
12    Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Duy Tân, QĐ 2980 ngày 19/8/2020, 2020
    2020    Hướng dẫn SV NCKH

V. KHEN THƯỞNG
1.    Giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Duy Tân về đoàn viên công đoàn xuất sắc tiêu biểu năm học 2017 – 2018
2.    Giấy khen của BGH trường ĐH Duy Tân về GV có quan hệ DN tốt năm 2019