Nguyễn  Dũng

Nguyễn Dũng

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Phone: 0905.222.507

Mô tả

Vị trí Làm việc: Tổ Trưởng Bộ Môn (Khoa Khoa học Máy tính)

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Q.Trưởng Bộ Môn (Khoa Khoa học Máy tính)

Sơ yếu lý lịch

 • 2002

  Học hàm/Học vị: Cử nhân

 • 2011

  Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

  Lĩnh vực Học thuật: Khoa học Máy tính

 • Lĩnh vực Học thuật: Công nghệ Thông tin

 • DŨNG NGUYỄN, HUỆ-CHI TRẦN. Cải tiến thuật toán Ant Colony giải quyết bài toán người bán hàng (TSP), 2019.

 • DŨNG NGUYỄN, HUỆ-CHI TRẦN. Tự động hóa công đoạn thiết kế cơ sở dữ liệu (automatic database). , 2018.