Nguyễn  Minh  Nhật

Nguyễn Minh Nhật

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Phone: 0905.125.143

Mô tả

Vị trí Làm việc: Trưởng Bộ Môn (-- Khoa CNTT)

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: TBM Hệ thống thông tin và Tin học cơ sở (-- Khoa CNTT)

Sơ yếu lý lịch