Nguyễn Trung Thuận

Nguyễn Trung Thuận

Chức vụ: Giám đốc kiêm Giảng viên

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Phone: 0905.558.758

Mô tả

Vui vẻ - Hòa đồng, có trách nhiệm cao trong công việc.

Sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch ThS. Nguyễn Trung Thuận