Lý do nên chọn học Trực Tuyến ở Duy Tân

29/10/2022

Một điểm mới của chương trình từ xa ở Duy Tân là người học có thể chủ động thời gian trong việc theo học. Vận dụng cơ chế liên thông vào phương thức đào tạo từ xa, trường giúp các học viên hợp lý hóa thời gian học cho mình. Học viên theo học sẽ được giảm hoặc miễn các học phần mà ...

Đọc thêm

Trải nghiệm khi học Trực Tuyến ở Duy Tân

26/10/2022

Tại các trường cao đẳng và đại học truyền thống, sinh viên gặp và nói chuyện với một giảng viên sau giờ học là chuyện có thể xảy ra. Các Thầy/Cô đều sẵn sảng làm việc đó. Tuy nhiên các giảng viên chỉ có một số giờ lên lớp nhất định khống chế trong số tiết giảng và không ...

Đọc thêm