Phạm Văn  Thành

Phạm Văn Thành

Chức vụ: Phó Giám đốc

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Phone: 0934.800.287

Mô tả

Sơ yếu lý lịch