Nguyễn  Thị Minh  Hà

Nguyễn Thị Minh Hà

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Phone: +84.901.121873

Mô tả

Vị trí Làm việc: Giảng viên (Khoa Kinh tế - Tài chính)

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên (Khoa Kinh tế - Tài chính)

Sơ yếu lý lịch