Đỗ  Văn  Tính

Đỗ Văn Tính

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ

Phone: 0905.022.677

Mô tả

Năng động - Thẳng tính - Một người Thầy được bao thế hệ sinh viên ngưỡng mộ

Sơ yếu lý lịch

- Đã tốt nghiệp trình độ Tiến sĩ và có nhiều công trình nghiên cứu hay trong ngành, giúp cho các thế hệ sinh viên có khả năng tiếp thu được những kiến thức mới và có tầm nhìn vĩ mô hơn.