Tin tức & Sự kiện

Thông báo học viên

Lịch thi kết thúc học phần tuần 16 (19, 20/11/2016)
19/10/2016 15:44:39

 

STT
MÃ MÔN
TÊN MÔN HỌC
SỐ
TC
GIỜ
THI
NGÀY THI
LẦN
THI
SỐ
PHÒNG
ĐỊA ĐIỂM THI
GHI CHÚ
1
CIE433
Tổ Chức Thi Công Công Trình Dân Dụng & Công Nghiệp
3
13h30
19/11/2016
1
1
Phòng 311 -  Cơ sở 365 Phan Châu Trinh
 
2
CS416
Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật Nâng Cao
3
13h30
19/11/2016
1
 
3
CS434
Công Cụ & Phương Pháp Thiết Kế - Quản Lý (Phần Mềm)
2
13h30
19/11/2016
1
 
4
CS434
Công Cụ & Phương Pháp Thiết Kế - Quản Lý (Phần Mềm)
2
13h30
19/11/2016
1
 
5
ECO251
Kinh Tế Lượng
2
13h30
19/11/2016
1
 
6
ENG302
Anh Ngữ Cao Cấp 2
2
13h30
19/11/2016
1
7
Phòng 401, 402, 403, 404, 406, 407, 408 - 
Cơ sở 365 Phan Châu Trinh
 
6
ENG302
Anh Ngữ Cao Cấp 2
2
13h30
19/11/2016
1
7
Phòng 401, 402, 403, 404, 406, 407, 408 - 
Cơ sở 365 Phan Châu Trinh
 
7
IS301
Cơ Sở Dữ Liệu
3
13h30
19/11/2016
1
2
Phòng 306, 307 -  Cơ sở 365 Phan Châu Trinh
 
8
MGO403
Các Mô Hình Ra Quyết Định
3
13h30
19/11/2016
1
 
9
MGT403
Quản Trị Chiến Lược
3
13h30
19/11/2016
1
 
10
OB403
Nghệ Thuật Lãnh Đạo
2
13h30
19/11/2016
1
 
11
PHY101
Vật Lý Đại Cương 1
3
13h30
19/11/2016
1
1
Phòng 310 - Cơ sở 365 Phan Châu Trinh
 
12
STA271
Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế
2
13h30
19/11/2016
1
2
Phòng 308, 309 - Cơ sở 365 Phan Châu Trinh
 
13
ACC301
Kế Toán Quản Trị 1
2
15h30
19/11/2016
1
2
Phòng 306, 307 - 
Cơ sở 365 Phan Châu Trinh
 
14
ACC414
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
2
15h30
19/11/2016
1
1
Phòng 308 - 
Cơ sở 365 Phan Châu Trinh
 
15
BNK406
Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại
2
15h30
19/11/2016
1
 
16
CHE100
Hóa Học Đại Cương Cơ Sở
1
15h30
19/11/2016
1
2
Phòng 309, 310 - 
Cơ sở 365 Phan Châu Trinh
 
17
CIE321
Vật Liệu Xây Dựng
2
15h30
19/11/2016
1
 
18
CIE434
Đồ Án Tổ Chức Thi Công Công Trình Dân Dụng & Công Nghiệp
1
15h30
19/11/2016
1
1
Phòng 311 - 
Cơ sở 365 Phan Châu Trinh
 
19
CS226
Hệ Điều Hành Unix / Linux
2
15h30
19/11/2016
1
2
Phòng 401, 402 - 
Cơ sở 365 Phan Châu Trinh
 
20
CS420
Hệ Phân Tán (J2EE, .NET)
3
15h30
19/11/2016
1
 
21
ENG301
Anh Ngữ Cao Cấp 1
2
15h30
19/11/2016
1
 
22
HIS361
Đường Lối CM của ĐCS Việt Nam
3
15h30
19/11/2016
1
 
23
HYD201
Thủy Lực
3
15h30
19/11/2016
1
2
Phòng 403, 404 - 
Cơ sở 365 Phan Châu Trinh
 
24
LAW362
Thuế Nhà Nước
2
15h30
19/11/2016
1
 
25
MGT406
Khởi Sự Doanh Nghiệp
3
15h30
19/11/2016
1
2
Phòng 406, 407 - 
Cơ sở 365 Phan Châu Trinh
 
26
MKT403
Điều nghiêp tiếp thị
2
15h30
19/11/2016
1
2
Phòng 408, 409 - 
Cơ sở 365 Phan Châu Trinh
 
27
OB251
Tổng Quan Hành Vi Tổ Chức
3
15h30
19/11/2016
1
 
28
BNK401
Ngân Hàng Trung Ương
2
17h30
19/11/2016
1
1
Phòng 310 - Cơ sở 365 Phan Châu Trinh
 
29
BNK413
Thẩm Định Tín dụng
2
17h30
19/11/2016
1
 
30
CIE322
Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng
1
17h30
19/11/2016
1
 
31
CIE486
Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công Bê Tông Toàn Khối
1
17h30
19/11/2016
1
1
Phòng 306 - 
Cơ sở 365 Phan Châu Trinh
 
32
COM384
Nghệ Thuật Đàm Phán
2
17h30
19/11/2016
1
2
Phòng 307, 308 - 
Cơ sở 365 Phan Châu Trinh
 
33
CR100
Giới Thiệu về Kỹ Nghệ Máy Tính
1
17h30
19/11/2016
1
 
34
CS311
Lập Trình Hướng Đối Tượng
4
17h30
19/11/2016
1
 
35
CS403
Công Nghệ Phần Mềm
3
17h30
19/11/2016
1
2
Phòng 301, 302 - 
Cơ sở 365 Phan Châu Trinh
 
36
ECO302
Kinh Tế Trong Quản Trị
2
17h30
19/11/2016
1
 
37
FIN403
Tài Chính Chứng Khoán
3
17h30
19/11/2016
1
2
Phòng 303, 304 - 
Cơ sở 365 Phan Châu Trinh
 
38
PHI162
Những NLCB của CN Marx - Lenin2
3
17h30
19/11/2016
1
1
Phòng 311 - 
Cơ sở 365 Phan Châu Trinh
 
39
CS246
Đồ Án Cơ Sở Ngành
1
07h30
20/11/2016
1
1
Phòng 306 - 
Cơ sở 365 Phan Châu Trinh
 
40
CS316
Giới Thiệu Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật
3
07h30
20/11/2016
1
2
Phòng 307, 308 - 
Cơ sở 365 Phan Châu Trinh
 
41
FIN301
Quản Trị Tài Chính 1
3
07h30
20/11/2016
1
 
42
MEC202
Cơ Lý Thuyết 2
2
07h30
20/11/2016
1
 

 

Thông báo học viên khác

Tổng quan

Thông tin chung

Chương trình đào tạo

© 2018 Đại học Duy Tân