Tin tức & Sự kiện

Thông báo học viên

Thông báo danh sách nhập học khóa X22DNG1 tuyển sinh đợt 1 năm 2016
13/05/2016 13:38:28
STT MÃ HỌC VIÊN HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH NGÀNH ĐĂNG KÝ SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 2229111008 Nguyễn Văn Cang NAM 20/10/1991 CNTT 0904888727  
2 2029110454 Phạm Bá Huy NAM 08/11/1991 CNTT 01265284541  
3 2228110976 Phan Thị Mến NỮ 04/01/1988 CNTT 0988945089  
4 2229111002 Nguyễn Hải Nam NAM 06/10/1992 CNTT 0932578992  
5 2229111011 Trần Ngọc Thành NAM 19/08/1984 CNTT 0905001311  
6 2229111004 Nguyễn Bá Thông NAM 16/11/1983 CNTT 01275899918  
7 2229111009 Nguyễn Văn Tri NAM 01/01/1978 CNTT 0914747234  
8 2229110981 Đặng Hữu Trung NAM 12/04/1994 CNTT 01263746761  
9 2229110991 Lê Thái Trung NAM 06/03/1978 CNTT 0905417191  
10 2229110998 Phan Đình Trung NAM 10/01/1990 CNTT 01649841422  
11 2229111010 Huỳnh Quốc Trung NAM 21/04/1978 CNTT 0933696643  
12 2229230986 Đinh Tuấn Anh NAM 31/08/1984 KT 0917780777  
13 2228230982 Phạm Thị Ánh NỮ 01/01/1984 KT 0935506753  
14 2228230978 Tô Thị Hồng Đạo NỮ 06/09/1990 KT 0978787087  
15 2228231017 Cao Thị Minh Giang NỮ 01/02/1992 KT 0985700194  
16 2228230995 Hồ Thị Bích Hạnh NỮ 01/01/1980 KT 0962446569  
17 2228231038 Lương Thị Hiền NỮ 14/07/1993 KT 01673536849  
18 2229230989 Nguyễn Phước Khánh Hùng NAM 01/01/1981 KT 0975797850  
19 2229230990 Phan Vũ Huy NAM 18/10/1979 KT 0905344067  
20 2229231006 Phạm Ngọc Lanh NAM 02/06/1976 KT 0905132957  
21 2229230988 Trần Công  Nam NAM 23/08/1987 KT 0944220237  
22 2229231005 Lê Trọng Nghĩa NAM 16/02/1974 KT 0905551789  
23 2228231007 Phan Thị Ái Nhi NỮ 14/09/1993 KT 0905779942  
24 2228231018 Nguyễn Thị Nhi NỮ 03/06/1993 KT 01693312067  
25 2229230996 Đoàn Minh Quang NAM 20/12/1983 KT 0983096109  
26 2229230993 Nguyễn  Tài NAM 20/12/1989 KT 0974780834  
27 2229230992 Trần Mậu Tây NAM 16/06/1983 KT 0974503560  
28 2229231003 Phan Hoài Thanh NAM 01/09/1984 KT 0983005699  
29 2228231019 Hồ Thị Ánh Tuyết NỮ 29/07/1993 KT 01655078389  
30 2228230997 Nguyễn Thị Thanh Vân NỮ 15/12/1983 KT 0935871577  
31 2229230987 Nguyễn Văn  Vinh NAM 02/08/1981 KT 0988251961  
32 2228211016 Nguyễn Thanh Dung NỮ 07/01/1993 QTKD 01226807978  
33 2229211000 Đặng Văn Hiểu NAM 05/10/1985 QTKD 0919304804  
34 2228210999 Đặng Thị Loan NỮ 09/04/1992 QTKD 01659180257  
35 2228211014 Nguyễn Thị Xuân Lộc NỮ 19/02/1992 QTKD 0905918892  
36 2228211012 Nguyễn Lê Thanh Nguyên NỮ 17/02/1991 QTKD 01206212303  
37 2229210983 Dương Vĩnh Nhật NAM 06/03/1992 QTKD 0888567444  
38 2229210984 Phan Thanh Sơn NAM 10/09/1993 QTKD 0905768700  
39 2228211037 Võ Thị Sự NỮ 24/08/1992 QTKD 0981084283  
40 2229210985 Nguyễn Tấn Tài NAM 20/07/1990 QTKD 01224457268, 0905589785  
41 2229210979 Đỗ Viết Tiến NAM 01/02/1993 QTKD 01222592622  
42 2229211015 Huỳnh Văn Trực NAM 10/10/1981 QTKD 0918114494  
43 2228411001 Trần Thị Tuyết Ánh NỮ 03/08/1993 XD 0918214241  
44 2229410980 Châu Trọng Hiếu NAM 06/06/1974 XD 0934980078  
45 2229411035 Trần Quốc Nguyên NAM 01/02/1981 XD 0983223578  
46 2229410977 Lã Quang Thanh NAM 02/09/1993 XD 01222440520  

 

Thông báo học viên khác

Tổng quan

Thông tin chung

Chương trình đào tạo

© 2018 Đại học Duy Tân